नयाँ सदस्यता तथा नबिकरण सम्बन्धि सूचना

  • 0

नयाँ सदस्यता तथा नबिकरण सम्बन्धि सूचना

Category : Uncategorized

यस संस्थामा आबद्ध आजीवन सदस्य बाहेकका सम्पूर्ण व्यक्तिगत, संथागत तथा बिसयगत नबिकरण हुन बाकि सदस्यहरुले २०७४ असार २९ गते बिहिबार सम्म मा आफ्नो सदस्यता नबिकरण गराई सक्नु पर्ने व्योहोरा जानकारी गराउदछु | साथै नया सदस्यता लिन इच्छुक व्यक्ति तथा संघ संस्थाहरुले यस संस्थाले तोकेको ढाचामा फर्म भरि आवसेक प्रमाणपत्रहरुको साथमा फर्म बुझाउनु हुन आनुरोध छ |
सचिब
सम्पर्क  नं : ९८५१२-३३-४१४
इमेल : info@cankavre.org.np, cankavre@gmail.com